Tag: đấu sĩ

10 months ago 0 31
Sinh ra trong gia tộc Crownguard danh giá, cùng với cô em gái Lux, từ nhỏ Garen đã ...