Tag: demacia.cung băng

10 months ago 0 36
Ashe được sinh ra tại phương bắc của vùng đất Freljord băng giá, nơi mà những cuộc chiến ...